นครนายก – โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีสวมแหวนรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 63)

นครนายก – โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีสวมแหวนรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 63) โดยมีนักเรียนเตรียมทหารรุ่นพี่ชั้นปีที่2 ร่วมแสดงความยินดี 18 พฤศจิกายน 2563

ที่ลานอเนกประสงค์ หน้ากองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พลตรีรวิศ รัชตะวรรณ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ได้เป็นประธานในพิธีสวมแหวนรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 63)จำนวน 878 นาย ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีรองผู้บังคับการกรมนักเรียนเตรียมทหาร กล่าวรายงาน จากนั้นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่63 เข้ารับการสวมแหวนรุ่นจากนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 จากนั้นผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ได้กล่าวให้โอวาท ก่อนที่นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 จะเดินผ่านซุ้มแหวนที่สง่างามกลางลานพิธี ท่ามกลางนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ได้ร่วมแสดงความยินดี ในบรรยากาศที่อบอุ่น

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก