Update สถานการณ์ ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนเป็นธารน้ำใจสู้ภัยโควิด19

Update สถานการณ์
ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนเป็นธารน้ำใจสู้ภัยโควิด19

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นาง สมจิตต์ ชาติบัญชากร ประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางมามอบเงิน จำนวน 20,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีนายแพทย์ ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนในการรับมอบในครั้งนี้ ที่ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ใช้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด19
นาง สมจิตต์ ชาติบัญชากร ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ภาครัฐก็ได้รณรงค์ให้อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทางชมรมแม่ดีเด่น ได้เล็งเห็นความขาดแคลน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ทางชมรมฯ จึงได้ร่วมกันมาให้กำลังใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในฐานะผู้แทนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อที่ให้ทุกคนมีกำลังลังใจในการทำงานต่อสู้กับโรคโควิด-19 ต่อไป

_______””_
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าวร้อยเอ็ดสื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด