สตูล ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

สตูล ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันนี้ 19 ก.ค.62 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ บ้านห้วยเยี่ยว หมู่ที่ 4 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต เป็นการแสดงความจงรักภักดี สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี และร่วมกันทำความดีให้แก่ประเทศ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ประมาณ 600 คน โดยร่วมกันปลูกต้นหมากพลูตั๊กแตน พะยอม และยางนา จำนวน 2,000 ต้น ในพื้นที่ 8 ไร่
สำหรับการจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในปี 2562 จังหวัดสตูลได้ตั้งเป้าปลูกจำนวน 80,000 ต้น ได้ดำเนินการปลูกในพื้นที่เป้าหมายไปแล้ว จำนวน 47,000 ต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ เอกชน และพี่น้องประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วยการทำความดีตอบแทนคุณของแผ่นดิน ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล