อุทัยธานี พบวัตถุโบราณกว่า 2000 ปี ในไร้อ้อย

อุทัยธานี พบวัตถุโบราณกว่า 2000 ปี ในไร้อ้อย

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เวลา 11.00 น. อำนวยการโดย นาย ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นาย สมชาย นาคทัพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ตรวจเยี่ยม รับมอบโบราณวัตถุ ประกอบด้วย ขวานหิน จำนวน 20 ชิ้น

อายุประมาณ 2,000 ปี จำนวน 20 ชิ้น เศษภาชนะดินเผา อายุประมาณ 1, 200 ปี จำนวน 2 ชิ้น เศษเครื่องเคลือบดินเผา วัฒนธรรมเขมร อายุประมาณ 800 ปี จำนวน 2 ชิ้น และแท่นหินบด อายุประมาณ 2,000 ปี จำนวน 1 ชิ้น พบ และรับมอบจาก นายสังเวียน แข็งกสิกร ณ บ้าน และไร่มันสำปะหลัง เลขที่ 91 / 3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต เพื่อส่งมอบให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งมอบให้พิพิธภัณฑ์ โรงเรียน สมอทองปทีปพลีพลอุปถัมป์ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต ต่อไป

สำเนา ทองศรี รายงาน 0987817019