อุตรดิตถ์เจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3×3 “รายการ UTCC 3×3 Championship 2022” สนามแข่งขันที่ 11

อุตรดิตถ์เจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3×3
“รายการ UTCC 3×3 Championship 2022” สนามแข่งขันที่ 11

.
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน 2565 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล 3X3 รายการ”UTCC 3×3 Championship 2022″ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
.
โดยนายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ ประธานหอการค้า กล่าวว่า การแข่งขันบาสเกตบอล 3X3 รายการ”UTCC 3×3 Championship 2022″ สนามแข่งขันที่ 11ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้ หอการค้าไทย, หอการค้าจังหวัด, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กลุ่มธุรกิจ TCP, สโมสรบาสเกตบอลสไนเปอร์และสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทย มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข จึงได้ตกลงความร่วมมือด้านกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลให้กับนักเรียนและผลักนสร้างอนาคตนักกีฬาอาชีพควบคู่กับการเรียน จึงมีความตั้งใจการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3X3ในชื่อการแข่งขัน “UTCC 3X3 Championship 2022” ชิงเงินรางวัลรวมกว่าล้านบาท โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2565 แช่งขันทั้งหมด 24 จังหวัด และรอบชิงแชมป์ประเทศแข่งขันในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานคร

.
นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน