ร้อยเอ็ดชาวร้อยเอ็ดร่วมแสนแห่ชมมหกรรมการจุดบั้งไฟอันยิ่งใหญ่ที่พนมไพร1,148บั้ง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-saharat/0817082129-

ร้อยเอ็ดชาวร้อยเอ็ดร่วมแสนแห่ชมมหกรรมการจุดบั้งไฟอันยิ่งใหญ่ที่พนมไพร1,148บั้ง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-saharat/0817082129-

ปีนี้มีเจ้าของบั้งไฟไปลงทะเบียนเข้าร่วมทำการจุด จำนวน1,148 บั้ง ส่วนใหญ่จุดเพื่อถวายแก้บนกับองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2562 ที่สนามจุดบั้งไฟ ในบ้านดอนพระจันทร์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ได้มีการจุดบั้งไฟตามประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ประจำปี 2562 โดยมีขบวนแห่ ขบวนฟ้อน ขบวนเซิ้ง แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการจัดงาน ได้เริ่มให้มีการจุดบั้งไฟ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไปจนถึงเวลา 17.00 น. ทำให้ทุกนาทีมีบั้งไฟทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างไม่ขาดสาย ท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาชมงานกว่า 50,000 คน มีประกวดการจุดบั้งไฟแสนจำนวน 250 บั้ง

โดยทางคณะกรรมการจุดบั้งไฟได้มีการวางระบบกระจายเสียงไปทั่วบริเวณและมีการถ่ายทอดเสียงออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนด้วย และทางคณะกรรมการจัดงานได้ทำการประกันภัยและยอมชดใช้ค่าเสียหาย หากบั้งไฟที่จุดในครั้งนี้ไปทำอันตรายให้กับประชาชนหรือทรัพย์สินใดๆก็ตามที่ได้รับความเสียหายจากบั้งไฟ และห้ามเล่นการพนัน แล้วยังได้มีการกำชับให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวของเข้าใกล้บริเวณฐานจุดบั้งไฟเด็ดขาด เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้

การประกวดการจุดบั้งไฟรางวัลการประกวดการจุดบั้งไฟแสนรางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 10,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ,รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 8 000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศรางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 6 000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ

โดยหลักเกณฑ์คือบั้งไฟหมื่นและบั้งไฟ 50000 ไม่มีการประกวดและให้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับบั้งไฟแสนโดยอนุโลม ส่วนบั้งไฟแสนมีหลักเกณฑ์อาทิเลาบั้งไฟแสนต้องเป็นท่อพลาสลอนส่วนหางต้องเป็นไม้ไผ่เท่านั้น ขนาดของเลาบั้งไฟมีความยาวไม่เกิน 3.8 ถึง 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 6 นิ้ว บั้งไฟที่จุดขึ้นไปทุกบ้ังเลาและหางจะต้องไม่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด,บั้งไฟที่จะจุดทุกบ้ังจะต้องจุดที่ฐานหรือค้างที่คณะกรรมการจัดไว้ให้เท่านั้น หากฝ่าฝืนและเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เจ้าของบั้งไฟและผู้จุด จะต้องรับผิดชอบทั้งหมด ในกรณีที่บั้งไฟที่นำมาจุดในงานนี้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน ให้ช่างผู้ทำบั้งไฟสำหรับบั้งไฟที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกับคณะกรรมการจัดงานทุกกรณีเว้นแต่กรณีข้อ 5

ในปีนี้มีการลงทะเบียนจุดบั้งไฟแสน คือบั้งไฟที่ใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร บรรจุดินปืนไม่เกิน 130 กก. จำนวน 301 บั้ง และบั้งไฟหมื่น คือบั้งไฟที่ใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 1.3 เมตร บรรจุดินปืนไม่เกิน 13 กก. จำนวน 847 บั้ง รวมบั้งไฟที่จุดในครั้งนี้1,148 บั้ง สำหรับบั้งไฟที่จะชิงถ้วยและเงินรางวัล จะต้องเป็นบั้งไฟแสนเท่านั้น โดยจะใช้การตัดสินแพ้ชนะ โดยการจับเวลาว่าบั้งไฟบั้งใดลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานที่สุดจะชนะ แต่ถ้าระหว่างลอยขึ้นฟ้าแล้วหางบั้งไฟขาดออกจากตัวบั้งไฟหรือบั้งไฟทะยานขึ้นท้องฟ้าแล้วหายไปในกลีบเมฆ ไม่สามารถจับเวลาได้ก็ถือว่าแพ้ฟาล์ว

ซึ่งจากการสอบถามคณะกรรมการจัดงานทราบว่า บั้งไฟส่วนใหญ่จะนำมาจุดถวายให้กับ องค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทย์ ต.พนมไพร อ.พนมไพร ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หากมีใครมาบนบานขออะไรเอาไว้แล้วได้ในสิ่งที่ต้องการ ก็จะนำบั้งไฟมาจุดถวายแก้บนในวันแรม 1 ค่ำเดือน 7 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 18 มิ.ย. 2562

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก บุญศรี-ประธานฯ/0817082129-
นายสหรัถ หินกอง-เครือข่ายข่าว-ภาพ