จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ /ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท. สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด พันโท ถนอม วงษ์พิมล ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเสริฐ วรสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ การจัดงานบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562 ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เจริญเติบโตมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

กิจกรรมในการจัดงานประกอบด้วย การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการบูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล การจัดนิทรรศการแกลลอรี่ภาพถ่าย การจัดประกวดภาพถ่ายมหาเจดีย์ชัยมงคล การจัดขบวนธรรมยาตราอัญเชิญเครื่องสักการะพระมหาเจดีย์ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนแต่งกายด้วยชุดสีขาว และถือศีล 8 ตลอดกิจกรรม พิธีเวียนเทียน ปฏิบัติธรรมเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดแสดงแสง สี เสียง ประกอบองค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตร และในการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและปฏิบัติธรรม ตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.
สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน สนง.ปสช.รอ.-ภาพ