4 in1ยิ่งใหญ่อลังการ!!! สส.ฉลาด ขามช่วง ท่าน ตุลาธร ขามช่วง ได้เป็นประธานเปิดงาน. วิธีคน..วิธีควายโพธิ์ชัย ครั้งที่ 1ชิงถ้วยรางวัลจากสส. ฉลาด ขามช่วงและเครือข่ายสนับสนุนเกษตรกร

4 in1ยิ่งใหญ่อลังการ!!! สส.ฉลาด ขามช่วง ท่าน ตุลาธร ขามช่วง ได้เป็นประธานเปิดงาน. วิธีคน..วิธีควายโพธิ์ชัย ครั้งที่ 1ชิงถ้วยรางวัลจากสส. ฉลาด ขามช่วงและเครือข่ายสนับสนุนเกษตรกร!!!➡

สุดอลังการ“ประเพณีบุญข้าวจี่ !!!”ผู้คนเนืองแน่นแห่เที่ยวชม”!!!บุญข้าวจี่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก”ของดีเมืองโพธิ์ชัย”ปีที่ 27”เดือนสามคล่อย เจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ปั้นข้าวจี่บ่ใส่น้ำอ้อย. จัวน้อยเช็ดน้ำตา”ภายใต้(ข้าวจี่สื่อรัก) ประจำปี 2563 ของเมืองร้อยเอ็ด

-ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ อำเภอเมืองโพธิ์ชัย รายงานเมื่อเวลา16.30 น.วันที่(15กุมภาพันธ์ 2563) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานงานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2563. ณ บริเวณเกาะกลางบึงศรีจำรูญ เทศบาลตำบลชัยวารี หมู่ที่ 17 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี -นายสมหวัง วงศ์คำ ปลัดอำเภอ รักษาการ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวรายงาน กำหนดการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2563 ณ บริเวณสนาม หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมแนวทางการจัดงาน. มีดังนี้งานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัยได้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ 2536และดำเนินการจัดงานติดต่อกันมาถึงปีนี้เป็นปีที่ 27 ซึ่งเป็นการเป็นงานประเพณีของอำเภอโดยกำหนดจัดงานในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 4 วันบุญข้าวจี่เป็นบุญประจำปีเทศกาลของชาวอีสานเป็นการทำบุญที่ 12 ครอง 14 นีซึ่งกำหนดการกฐิน ในเดือน 3 โดยเริ่มทำตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำของเดือน 3 เป็นต้นมาซึ่งมีกำหนด 30 วันเท่านั้น เท่ากับกฐิน ดังคำพังเพยของอีสานที่ว่า ” เดือน 3 คล่อย เจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ปั้นข้าวจี่บ่ใส่น้ำอ้อย. จัวน้อยเช็ดน้ำตา”บุญข้าวจี่ นี้โบราณาจารย์ ยกเป็นบุญพิเศษอันหนึ่งเทียบเท่าบุญผะเหวดและบุญกฐินการจัดงานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อจะดำรงค์และรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและเผยแพร่ศิลปะการแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน 2.เพื่อนำมิติทางวัฒนธรรมแก้ไขปัญหาเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดองของคนในชาติ 3.เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมกระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคมและผลิตผลผลิตจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ👇🆕ในครั้งนี้ท่านสส. ฉลาด ขามช่วง ท่าน ตุลาธร ขามช่วง ได้เป็นประธานเปิดงาน. วิธีคน..วิธีควายโพธิ์ชัย ครั้งที่ 1ชิงถ้วยรางวัลจากสส. ฉลาด ขามช่วงและเครือข่ายสนับสนุนเกษตรกร🔛
สนับสนุนให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางชุมชนท้องถิ่น OTOP นวัตวิถีได้สินค้าทางเกษตรที่เรียกว่าของดีเมืองโพธิ์ชัยในท้องถิ่นของอำเภอโพธิ์ชัยและใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมการรับรู้ พี่น้องชาวอำเภอโพธิ์ชัย จึงได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี (ฮีต 12 คอง 14) ตามรอยพ่อหลวง ร.9 ยึดหลักแนวทางเศษฐกิจพอเพียง มาโดยตลอด ประเพณีบุญข้าวจี่ของชาวอีสานที่จัดขึ้นทุกปีถือเป็นบุญประจำปีของชาวอำเภอโพธิ์ชัย.ของจังหวัดร้อยเอ็ด

และในปีนี้ คณะกรรมการได้จัด งานประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2563.ภายใต้(ข้าวจี่สื่อรัก)ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน👇ท่านสส. ฉลาด ขามช่วง ท่าน ตุลาธร ขามช่วง ได้เป็นประธานเปิดงาน. วิธีคน..วิธีควายโพธิ์ชัย ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลจากสส. ฉลาด ขามช่วงและเครือข่ายสนับสนุนเกษตรกร*ยิ่งใหญ่อลังการ!!! ให้ทั่วโลกได้รู้ว่า อำเภอโพธิ์ชัย มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมีบุญข้าวจี่ของดีของอำเภอโพธิ์ชัย และ เป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมประเพณี ยึดหลักแนวทางเศษฐกิจพอเพียง สืบไป

//////////////////////////////
บพิตร จำปา คณิต. ไชยจันทร์ กูลศักดิ์ ศรีจันทร์ คมกริช ควงศรีเคน. ศรีไพร ทูลธรรม ทีมสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด. รายงาน