พะเยา สรงน้ำพระราชทานพระธาตุวัดลี โบราณอายุกว่า 524 ปี

พะเยา สรงน้ำพระราชทานพระธาตุวัดลี โบราณอายุกว่า 524 ปี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ ฯ พระราชทานน้ำหอมดอกไม้เทศ สรงน้ำพระราชทานพระธาตุวัดลีโบราณ อายุ 524 ปี ประเพณีงานเดือน 5 เป็ง วันมาฆะบูชา

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำพุทธศาสนิกชน ร่วมกันสรงน้ำพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ ฯ ที่พระราชทานน้ำหอมดอกไม้เทศ เข้าทำการสรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี พระธาตุเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 524 ปี ในงานประเพณีเดือน 5 เป็ง และวันมาฆะบูชา ในปีนี้ โดย พระวิมลญาณมุนี (ครูบาบุญชื่น) รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดลี ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ปรารภว่า ทางคณะสงฆ์,ศรัทธา และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสรงน้ำพระ 524 ปี ซึ่งได้ทำมาทุกปี ซึ่งในปีได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมากจากทุกสารทิศเข้าร่วมทำบุญ

สำหรับวัดลีนั้นเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่มีพระธาตุเก่าแก่ที่ใหญ่และสูงที่สุดของจังหวัดพะเยา ปัจจุบัน พระวิมลญาณมุนี (ครูบาบุญชื่น) รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าอาวาสวัดลี และได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) สถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุศิลปวัตถุจำนวนมาก ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้า และวัดลีได้มีประเพณีเดือน 5 เป็ง ทุกปี จะมีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ร่วม 524 ปี