นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองสมโภชศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองสมโภชศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองสมโภชศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ณ ศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา วัดศิริชัยธาราม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ด้วยวัดศิริชัยธาราม ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองสมโภชศาลาการเปรียญเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ซึ่งเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ มีขนาด 1 ชั้น กว้าง 15 เมตร ยาว 26.10 เมตร สร้างขึ้นในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
““““““““““““““`
เครดิตภาพข่าว…A_o_F..
ศรีไพร ทูลธรรม…รายงาน