วันมาฆะบูชาแพทย์จิตอาสาขึ้นทำการตรวจรักษาคนบนดอยลาหู่ป่าหนา

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
19-2-62-วันมาฆะบูชาแพทย์จิตอาสาขึ้นทำการตรวจรักษาคนบนดอยลาหู่ป่าหนา19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0930 น
วันมาฆะบูชาทางคณะแพทย์จิตอาสาเคลื่อนที่ พอ สว จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะแพทย์ ทัตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หน่วยตรวจมาลาเรีย เชียงใหม่ ทหารกองกำลังผาเมือง ตำรวจตระเวนชายแดน334 กลุ่มออฟโรด คณะครู กศน ขึ้นบนดอยบ้านป่าหนา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งจุดตรวจรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ทำการรักษาผู้เจ็บป่วยที่ไม่สามารถลงมาทำการรักษาพยาบาลได้ โดยตรวจรักษาเบื้องต้นให้กับประชาชนชนเผ่าลาหู่ ทั้งเด็กผู้ใหญ่จำนวน 300 คนเศษ ซึ่งเป็นโรคทางเดินหายใจ โรคไข้มาลาเรีย โรคฟัน ที่ต้องทั้งถอนและรักษาฟันเบื้องต้น ส่วนหนึ่งจะเจ็บป่วยกล้ามเนื้อจากการทำงานในไร่ในสวน เปิดทำการรักษาตั้งแต่เวลา10.00 นถึง 16.00 น ทางขึ้นใช้เวลามากพอสมควรซึ่งก็ต้องขับรถบรรทุกทั้งแพทย์ เครื่องมือ ยารักษาโรคด้วยความรัมัดระวังเป็นทางขึ้นเขาและคดเคี้ยวทางแคบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มาจากโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลไชยปราการ โรงพยาบาลฝาง ที่ได้ร่วมกันมาทำการตรวจรักษาประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลในวันนี้ ถือเป็นการทำบุญในวันมาฆบูชา
คิวภาพ การตรวจรักษา –การรักษาถอนฟัน-จัดยาให้ผู้ป่วย-เลี้ยงอาหาร-ผู้มาทำการตรวจรักษา