นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญประเพณีไหว้พระธาตุศรีแก้ว ประจำปี 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญประเพณีไหว้พระธาตุศรีแก้ว ประจำปี 2562

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 18.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญประเพณีไหว้พระธาตุศรีแก้ว ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านเมืองศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วม

องค์พระธาตุสีแก้วตั้งอยู่ที่วัดบ้านเมืองศรีแก้ว ตำบลศรีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 15 กิโลเมตร องค์พระธาตุสีแก้วเป็นพระธาตุก่อด้วยอิฐฐานมีขนาดกว้างด้านละ 5 เมตร มีความสูง 17 เมตร ลักษณะเป็นการก่ออิฐแบบผสมดินแล้วฉาบปูนทับองค์พระธาตุ ถูกสร้างขึ้นโดยมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม คือเรือนองค์ธาตุก่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียนกันสองชั้น และสร้างขึ้นไปสู่ส่วนยอดตรงตัวเรือนธาตุทั้งสี่ด้าน ทำเป็นประตูหลอก เหนือประตูขึ้นไปทำเป็นลวดลายคล้ายพระธาตุพนม พระธาตุศรีแก้วเป็นโบราณสถานในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการขึ้นทะเบียน ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่มีความประณีต วิจิตรงดงาม สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญและจารึกจดจำไว้ โดยทางวัดได้มีการจัดงานไหว้พระธาตุประจำปีในช่วงวันเพ็ญเดือนสาม เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้ลูกหลานได้กราบไหว้บูชาสืบต่อไป

///////////////////////////
เครดิตภาพข่าว….A_o_F
ศรีไพร ทูลธรรม….รายงาน