ชาวเจาะบากงร่วมพัฒนาสะพานประวัติศาสตร์ ร.9คุยกับลุงพร้อมบนสะพาน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ชาวเจาะบากงร่วมพัฒนาสะพานประวัติศาสตร์ ร.9คุยกับลุงพร้อมบนสะพาน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 ต.ค. 63 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.นราธิวาส และนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ส่วนราชการและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านเจาะบากง ม.3 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส จำนวนกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณแนวลำคลองและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ให้มีความสวยงามสมกับเป็นสะพานประวัติศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่สะพานแห่งนี้ ที่นายพร้อม จินนาบุตร นั่งกราบบังคมทูลในสภาพที่สวมใส่กางเกงขาสั้นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524 ที่ชาวไทยพุทธและมุสลิมได้อาศัยอยู่ร่วมกันมานานกว่า 140 ปี กำลังทำนาข้าว ซึ่งภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังกล่าวนี้เป็น 1 ในอีกหลายๆภาพ ที่พสกนิกรชาวไทยพบเห็นและติดตาจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ปรากฏตราบเท่าทุกวันนี้

โดยสะพานประวัติศาสตร์ดังกล่าวนี้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.นราธิวาส ได้ร่วมกับชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาในการบริจาดเงิน เพื่อสร้างทดแทนสะพานไม้หลังเก่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมและผุพังตามกาลเวลา ขึ้นมาใหม่ทดแทนที่เดิม เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเคยเสด็จพระราชดำเนิน พบปะพสกนิกรแบบไม่ถือพระองค์

ซึ่งก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมทำความสะอาดลำคลองและปรับภูมิทัศน์โดยรอบของสะพานประวัติศาสตร์แห่งนี้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.นราธิวาส และนายอำเภอ ได้ร่วมนำชาวบ้านและส่วนราชการ ตำรวจและทหาร กล่าวสดดีต่อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ตั้งอยู่บริเวณหัวสะพาน และตั้งปณิธานแน่วแน่จะเดินตามรอยพ่อ ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้มีรับสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการขุดลอกเชื่อมคลองโต๊ะแดงแห่งนี้ เพื่อให้ชาวบ้านเจาะบากงได้มีน้ำใช้ในภาคเกษตรกรรมและใช้บริโภคมาจนทุกวันนี้