พะเยา เผาข้าวหลามทำข้าวต้มถวายพระเจ้าตนหลวง

พะเยา เผาข้าวหลามทำข้าวต้มถวายพระเจ้าตนหลวง

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา ส่งเสริมชาวบ้านชุมชนร่วมพลิกฟื้นประเพณี เผาข้าวหลาม ทำข้าวต้ม ถวายพระเจ้าตนหลวง ในช่วงเทศกาลวันมาฆะบูชา หรือเดือน 5 เป็ง ที่ชาวล้านนาจะใช้ในการทำบุญ ตานข้าวใหม่ ที่ยึดถือกันมาเป็นเวลายาวนาน

 

ชาวบ้านในเขตชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา พร้อมกับหนุ่มสาวนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาต่างร่วมกัน ทำการบรรจุส่วนผสมของข้าวหลามและข้าวต้มมัด รวมทั้งการเผาข้าวหลามและทำข้าวต้มมัด เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามในช่วงวันมาฆบูชา หรือชาวล้านนาเรียกว่าประเพณีห้าเป็ง ซึ่งถือเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามในช่วงของเทศกาล หลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวของเกษตรกรแล้ว และจะเข้าสู่ในช่วงของงานบุญประเพณี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องมีการทำบุญโดยการนำข้าวใหม่มาประกอบเป็นอาหาร เพื่อถวายเป็นพุทธะบูชา โดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมทำข้าวหลามและ าวต้มมัด เพื่อนำไปถวายแด่พระพุทธรูปและพระสงฆ์ในช่วงวันมาฆบูชา ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะยาวนาน

 

โดยในช่วงเย็นก่อนวันที่จะถึงวันมาฆบูชา ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะเตรียมการนำสำรับกับข้าวเพื่อเตรียมเข้าถวายพระในวันพรุ่งนี้ คือวันมาฆบูชา และชาวล้านนาก็จะนิยมนำข้าวหลามและข้าวต้มที่ทำจากข้าวใหม่ ที่ได้จากการผลิตในช่วงที่ผ่านมาทำการนำมาถวายต่อองค์พระพุทธรูปและพระสงฆ์ในช่วงเทศกาล ซึ่งในวันนี้ได้มีชาวบ้านในพื้นที่ 13 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งเยาวชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีแข่งขัน เผาข้าวหลามทำข้าวต้ม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือของชาวล้านนา ซึ่งสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก