อบรมมอบเข็มปฏิญาณตนอาสาสมัครคุมประพฤติใหม่

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อบรมมอบเข็มปฏิญาณตนอาสาสมัครคุมประพฤติใหม่

18 กรกฏาคม2566
ทางนางสาวจิรารัตน์ ฟองการ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ร่วมกรรมการอาสาสมัครสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ได้จัดอบรมและมอบเข็ม มอบบัตรประจำตัว อสค ใหม่ อาสาสมัครสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ที่ได้อาสามาช่วยเหลือในการสอดส่องดูแลเยียวยากลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวช่วยเจ้าหน้าที่สำนักงานในการที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ตนเองถนัดและใกล้ชิด

ในการเข้าสอดส่องให้กำลังใจผู้ถูกคุมประพฤติที่ศาลสั่งลงโทษให้ควบคุมประพฤติในระยะเวลาที่ถูกตัดสินคดี เป็นการสอดส่องเฝ้าดูแลให้อยุ่ในกฏระเบียบของการถูกควบคุมตัวและอาจจะต้องนำตัวออกปฏิบัติงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ในพื้นที่ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง นั้นเป็นพื้นที่ชายแดน บางพื้นที่ติดชายแดนห่างไกล ต้องมี อสค ในพื้นที่นั้นๆๆช่วยดูแลเพื่อจะได้ครอบคุมทั่วถึงและสอดส่องดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมร่วมมือกันเพื่อจะนำคนดีที่หลงผิดมากลับตัวกลับใจคืนคนดีสู่สังคมต่อไป วันนี้มีจิตอาสาใหม่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานอีก51 คน รวมกันจะมีทั้งหมดประมาณ 150-170คน ที่เป็นจิตอาสาร่วมงานกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางต่อไป

สำราญ แสงสงค์ ข่าว