เทศบาลเมืองจันทบุรีนำข้าราชการ ประชาชนร่วมกิจกรรม Big_Cleaning_Day ทำความสะอาดตลาดสด ให้ความรู้การคัดแยกขยะ กำจัดขยะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองจันทบุรีนำข้าราชการ ประชาชนร่วมกิจกรรม Big_Cleaning_Day ทำความสะอาดตลาดสด ให้ความรู้การคัดแยกขยะ กำจัดขยะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันนี้ ( 17 มี.ค.66 ) ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองจันทบุรี ตลาดสวนมะม่วง และตลาดน้ำพุ นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยการร่วมกิจกรรม Big_Cleaning_Day รณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดในเขตเทศบาล พร้อมรณรงค์การคัดแยก กำจัดขยะ แก้ปัญหาขยะในชุมชน ทั้งนี้ในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

และเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นอันสำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่การวางรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ในวันท้องถิ่นไทย หน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และเพื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เทศบาลเมืองจันทบุรี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ดังกล่าวขึ้นในวันนี้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก