ผู้ว่าฯพังงา นำส่วนราชการพบปะพูดคุยสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นจังหวัดพังงา ผาสุก

ผู้ว่าฯพังงา นำส่วนราชการพบปะพูดคุยสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นจังหวัดพังงา ผาสุก

วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ลานจามจุรี โรงแรมบ่อแสนวิลล่า อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการ นำส่วนราชการพบปะพูดคุยสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาจังหวัดพังงา ตามแนวทางการบริหารงาน “พังงาผาสุก” ผ่านกิจกรรม “กาแฟยามเช้า พังงาผาสุก” โดยมี นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา, นางสาวณปภัช เพ็งมณี คลังจังหวัดพังงา, นายไพบูลย์ กุลแพง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนาชการเข้าร่วม
สำหรับกิจกรรม “กาแฟยามเช้า พังงาผาสุก” จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธ ที่ 3 ของเดือน ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพดำเนินการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานพัฒนาจังหวัดพังงา

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ และมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลการอยู่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดพังงา เป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงานได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟังและสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบบูรณาการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จุดเด่นของกิจกรรมในวันนี้คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามอบหมวกนิรภัย จำนวน 25 ใบ ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ สวมหมวกให้น้อง” เพื่อส่งต่อความปรารถนาดีให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้เจ้าภาพยังได้ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้โชว์ความสามารถพิเศษเล่นดนตรีไทย ภายใต้กลิ่นอายธรรมชาติที่สวยงาม มีอาหารคาวและหวาน ไว้บริการผู้เข้าร่วมงานด้วย

ทั้งนี้จังหวัดพังงากำหนดจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า พังงาผาสุก” ครั้งที่ 5 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ