พะเยา หมอกลงจัดกระทบการสัญจรอุณหภูมิต่ำ 22 องศา

พะเยา หมอกลงจัดกระทบการสัญจรอุณหภูมิต่ำ 22 องศา

วันที่ 17พ.ย.65 ผู้สื่อข่าว รายงานสภาพอากาศในพื้นที่ จังหวัดพะเยาในช่วงเช้าวันนี้ พบว่ามีหมอกลงจัด หลัง อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ส่ง ผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็น ต่ำมาก ต้องเพิ่มความ ระมัดระวังเป็นพิเศษ โดย เฉพาะการเดินทาง รถที่ สัญจรไปมาต้องเปิดไฟหน้า รถทุกคัน เนื่องจากมีระยะใน การมองเห็นเพียง 30 เมตร ซึ่ง กระทบต่อการเดินทางจาก ภาวะที่มีหมอกปกคลุมอย่าง หนาแน่น

ขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วง เช้าวันนี้วัดได้อยู่ที่ 22 องศา เซลเซียส และสภาพอากาศ โดยทั่วไปยังคงมีความหนาว เย็นอยู่ และมีหมอกปกคลุม ค่อนข้างหนาจัดแทบทุกพื้นที่ ซึ่งคาดว่าสภาวะอากาศหนาว ยังคงปกคลุมในพื้นที่และมีเมฆมากเป็นบางส่วน มีโอกาสเกิดพายุฟ้าคะนอง ขึ้งมีความเร็วลม เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีความแปรปรวน ตลอดจนถึงอาทิตย์นี้