มทบ.37 จัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์ อ.ชะอำ จว.พ.บ.

มทบ.37 จัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์ อ.ชะอำ จว.พ.บ.

**************************
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 66, 0800 – 1830 ร.ท. วิวัฒน์ บุญแก้ว ผช.ผบ.รจ.มทบ.37 ชรก.ร้อย.มทบ.37 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการ
เตรียมความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ทบ. ครั้งที่ 3(10)/66 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วย

ในห้วงวันที่ 15 – 18 พ.ค. 66 ณ โรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์ อ.ชะอำ จว.พ.บ. โดยวันนี้ได้ทำการฝึกศึกษาวิชาการกู้ภัยทางน้ำภาคทฤษฎี, ฝึกปฏิบัติวิชาการกู้ภัยทางน้ำ การช่วยเหลือคนจมน้ำ การบังคับเรือ การใช้เชือกช่วยชีวิต และทบทวนหลังการปฏิบัติ