มทบ.37 จัดกำลังพลเข้าทำการฝึกอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จว.ช.ร.

มทบ.37 จัดกำลังพลเข้าทำการฝึกอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จว.ช.ร.

🚌🏫 💂🌶️🍅🥦🥒🥬🍆🍌🧅🌽🧄🍉
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 66 เวลา 0800 – 1600 โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.37 จัดกำลังพลของหน่วยเข้าทำการฝึกอบรมโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จว.ช.ร. ซึ่งทางศูนย์ได้จัดอบรมขึ้นในห้วงวันที่ 8 -18 พ.ค. 66 เพื่อนำความรู้ที่ได้มาขยายผลในหน่วยและชุมชน

โดยในวันนี้ กำลังพลได้ศึกษาเรียนรู้การควบคุมโรคพืช และแมลงศัตรูพืช การขยายพันธุ์ไส้เดือนฝอย เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย, น้ำหมักจากเศษปลา,การทำสารสกัดจากพืชสมุนไพร ได้แก่ หางไหล ไพล ทองพันชั่ง สะเดา การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการทำสารสกัดชีวภาพ และการผลิตน้ำส้มควันไม้