จังหวัดราชบุรีแถลงข่าวงานมหรสพสมโภชเนื่องในพิธีบรมราชาภิเษกการแสดงละคร โขน การแสดงหนังใหญ่วัดขนอนรวมพลังเป็นหนึ่งถวายความจงรักภักดี /สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

จังหวัดราชบุรีแถลงข่าวงานมหรสพสมโภชเนื่องในพิธีบรมราชาภิเษกการแสดงละคร โขน การแสดงหนังใหญ่วัดขนอนรวมพลังเป็นหนึ่งถวายความจงรักภักดี
/สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

เมื่อวันที่16พ.ค.62เวลา16.00น.จังหวัดราชบุรีแถลงข่าวงานมหรสพสมโภชเนื่องในพิธีบรมราชาภิเษกที่ห้องประชุม 2 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรีโดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานแถลงข่าวการจัดงานการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค.

โดยมีกิจกรรมกล้าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การแสดงมหรสพสมโภช การแสดงละคร โขน การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน นอกจากนี้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรียังกล่าวเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันสวมเสื้อสีเหลืองและเสื้อแบบไทยๆตามยุคตามสมัย ทั้งนี้เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 10 อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังเป็นหนึ่งถวายความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน