” ไปทุกที่นะ “ผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4… ระดมกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอไพศาลี นครสวรรค์

” ไปทุกที่นะ “ผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4… ระดมกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอไพศาลี นครสวรรค์

เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ พ.ท.บุริม เครือเป็งกุล ผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ /ผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ ๒ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ – ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในพื้นที่ อ.ไพศาลี เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ ในพื้นที่อำเภอไพศาลี ได้เกิดฝนตกและลมกรรโชกแรงทำให้บ้านเรือนเกิดความเสียหายในพื้นที่ตำบลไพศาลี,ตำบลโคกเดื่อ,ตำบลวังข่อย และตำบลสำโรงชัย

เพื่อที่จะได้สนับสนุนกำลังพลจาก ป.๔ พัน.๔ เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่เสียหายหนักต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย