ลำพูน – เปิดป้ายที่ทำการแม่บ้านตำรวจภูธร จว.ลำพูน สานต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑ จังหวัด ๑ ผลิตภัณฑ์ One Province One Product : OPOP

ลำพูน – เปิดป้ายที่ทำการแม่บ้านตำรวจภูธร จว.ลำพูน สานต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑ จังหวัด ๑ ผลิตภัณฑ์ One Province One Product : OPOP

ด้วยนางสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้สานต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑ จังหวัด ๑ ผลิตภัณฑ์ Oone Province One Product : OPOP เป็นโครงการที่สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ครอบครัวข้าราชการตำรวจมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของแม่บ้านตำรวจภูธร จว.ลำพูน นำโดย นางรุ้งดารา เกิดกล่ำ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธร จว.ลำพูน ได้น้อมรับนโยบายดังกล่าว โดยได้ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายแปรรูป ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นมา เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเอง โดยการนำเอาผ้าฝ้ายมาดัดแปลง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น และในปีนี้(พ.ศ.๒๕๖๖)ได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายแปรรูปอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ที่แม่บ้านตำรวจภูธร จว.ลำพูน ได้จัดทำขึ้นมาได้แก่ หมอนอิง ผ้าปูโต๊ะ ที่รองแก้ว ที่รองจาน ที่หุ้มกล่องกระดาษทิชชู่ โดยได้รับการแนะนำ การผลักดัน สนับสนุนจากประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภาค ๕(นางพิยดา ต๊ะวิชัย) ในการหาช่องทางจัดจำหน่าย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และส่งไปจำหน่ายที่ร้านค้าสมาคมแม่บ้านตำรวจ/ร้านปันรักษ์/งานกาชาดออนไลน์/งานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)/ช่องทางออนไลน์ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)/ห้างสรรพสินค้า-ร้านค้าในพื้นที่ เช่น ถนนคนเดิน จว.เชียงใหม่ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ การตอบรับของสินค้าอยู่ระดับดี และทางสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์งานปักของแม่บ้านตำรวจภูธร จว.ลำพูน เป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ “ขวัญดาว” โดยให้แม่บ้านตำรวจภูธร จว.ลำพูน ปรับรูปแบบการปัก สีสันให้สวยงาม และมีความหลากหลายมากขึ้น

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆของแม่บ้านตำรวจภูธร จวลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดตั้งที่ทำการแม่บ้านตำรวจภูธร จว.ลำพูนขึ้น โดยได้ทำการปรับปรุงอาคารของกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จว.ลำพูน(หลังเดิม

) เพื่อใช้ที่ทำการของแม่บ้านตำรวจภูธร จว.ลำพูน และในวันนี้(๑๖ ก.พ. ๖๖) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ได้มีพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพให้กับแม่บ้านตำรวจ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมกรรมต่างๆของแม่บ้าน ณ ที่ทำการแม่บ้านตำรวจภูธร จว.ลำพูน อาคารที่ทำการแม่บ้านตำรวจภูธร จว.ลำพูน ม.๑๐ บ้านประตูโขง ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จว.ลำพูน โดยมี นางพิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภาค ๕ เป็นประธานพิธีเปิดฯ

โดยมี พล.ต.ต.บุณยวัต เกิดกล่ำ ผบก.ภ.จว.ลำพูน พร้อมด้วย นางรุ้งดารา เกิดกล่ำ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธร จว.ลำพูน/ผบก.ในสังกัด ภ.๕/ประธานแม่บ้านในสังกัด ภ.๕/รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน/รองประธานแม่บ้านตำรวจภูธร จว.ลำพูน/ผกก.(สอบสวน)ฯ/ผกก.สส.ฯ/หน.สภ.ฯ ร่วมให้การต้อนรับฯ และแนะนำสินค้าที่ผลิตโดยสมาชิกในครอบครัวของข้าราชตำรวจภาค ๕ ที่มีหลากหลาย อาทิ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์ผ้าผ้าย หมวก ผ้าคลุมไหล่ หมอนอิง ผ้าปูโต๊ะ ที่รองแก้ว ที่รองจาน ที่หุ้มกล่องกระดาษทิชชู่ ที่หุ้มกระปุกเกียร์รถยนต์แบบธรรมดา ที่หุ้มกระปุกเกียร์รถยนต์แบบออโตเมติก ผ้าม่าน และ ผลไม้แปรรูป(ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง) มาจำหน่ายครั้งนี้ อีกด้วย

กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน