กองเรือยุทธการ ประดับเข็มเครื่องหมาย 42 ผู้บังคับการเรือ

กองเรือยุทธการ ประดับเข็มเครื่องหมาย 42 ผู้บังคับการเรือ

วันที่ 15 พ.ย.64 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และเสนาธิการกองเรือยุทธการ ร่วมกระทำพิธีประดับเข็มเครื่องหมาย ผู้บังคับการเรือ สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้บังคับการเรือ ในวาระ ตุลาคม 2564 จำนวน 42 นาย ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงใน กองเรือยุทธการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าวให้โอวาท มีใจความว่า ในการทำหน้าที่ผู้บังคับการเรือ ให้ระลึกไว้เสมอว่า เรือเป็นทั้งร่างกายและวิญญาณของกองทัพเรือ เป็นกำลังรบหลักของราชนาวี ท่านจะต้องดูแลเรือและกำลังพลเป็นอย่างดี เพื่อให้เรือมีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ นอกจากนี้ ท่านจะต้องเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้มาพร้อมกับตำแหน่ง

แต่เป็นผลจากการกระทำของท่าน ผู้นำที่ดีไม่เพียงแต่จะต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ให้อยู่ในระเบียบวินัย แต่จะต้องดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในที่ทำงาน และความเป็นอยู่ที่บ้าน ผมมั่นใจว่า ทุกท่าน จะแสดงบทบาทของผู้นำได้อย่างดี ให้สมศักดิ์ศรีแห่งผู้บังคับการเรือ
สำหรับพิธีประดับเข็มเครื่องหมายผู้บังคับการเรือ เป็นพิธีที่ประกอบขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนความภาคภูมิใจ ในตำแหน่งผู้บังคับการเรือ
สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการเรือ ในวาระตุลาคม 2564 นี้ จำนวน 42 นาย

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก