กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ช่วยเหลือ ปชช.ในสถานการณ์โควิด 19

กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ช่วยเหลือ ปชช.ในสถานการณ์โควิด 19

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารเรือ ในการช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์ COVID 19 ที่ทำให้ปริมาณเลือดในคลังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ทางกองเรือยุทธการ จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645
#วันกองทัพเรือ
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
#กองเรือยุทธการ