สระแก้ว- พ่อเมืองสระแก้วชวนวิ่ง

สระแก้ว- พ่อเมืองสระแก้วชวนวิ่ง ” วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปริญญาโพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมแถลงข่าว การแข่งขันวิ่งตามภูมิภาค (Trail Running) ที่จะจัดขึ้นวันที่ 10 – 11 กันยายน 2565

ในพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมี พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้กล่าวถึงการเตรียมการและความพร้อมของจังหวัดสระแก้วในด้านต่างๆ รวมถึงได้เชิญชวนนักวิ่งได้ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสระแก้ว ด้าน “แม่ทัพโต” กล่าว ยัน ปลอดภัย ไม่มี “กับระเบิด” แน่นอนหมดไปนานแล้ว ลงตรวจพื้นที่เอง มาแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์การสู้รบในอดีต
และยังกล่าวอีกว่า การจัดการวิ่งเทรล เป็นไปตามนโยบาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ในการส่งเสริม การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเส้นทางที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ เคยเป็นพื้นที่สู้รบ แต่ในปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจการค้า และ รำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ ของทหาร ที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศ ที่นักวิ่งเทรล จะได้ชื่นชมความงาม ของภูมิประเทศที่หลายหลาย ทั้งในพื้นราบทั่วไป และพื้นที่ป่าภูเขา ทั้งนี้ กองทัพภาค1 มีภารกิจ ในการป้องกันชายแดนทางด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศตามแนวชายแดนด้านทิศตะวันออก ในพื้นที่ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และ อำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์

โดยกำหนดจัดการแข่งขัน จำนวน 5 ระยะ ได้แก่ 5 กม., 10 กม., 25 กม., 60 กม. และ 100 กม. ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานในระบบสากล ทั้งพื้นราบและป่าภูเขา ผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ หลักเขต 28 จุดชมวิวประเทศกัมพูชาแห่งใหม่, ลานหินตัด และ ละลุ หมู่บ้านทัพไทย เป็นต้น และมีบางส่วนผ่านเข้าไปในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด อยู่ที่ บ.ทับทิมสยาม 03 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญต่อเหตุการณ์สู้รบในอดีต
ทั้งนี้ การจัดการแข่งขัน ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดี จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, จังหวัดสระแก้ว และ สมาคมกีฬาจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จากมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมไทย – กัมพูชา และเส้นทางแข่งขันซึ่งผ่านธรรมชาติอันสวยงามตามแนวชายแดน รวมถึงเรื่องราวในอดีตของพื้นที่ จึงขอเชิญชวนนักกีฬา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมแข่งขันวิ่งเทรล Border Trail Running @ Ta Phraya โดยสามารถสมัครเข้าแข่งขัน ได้ตามเว็บไซต์ www.runningconnect.com หรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ เพจ Face book : Border Trail Run

….นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว