นครนายก – พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก วัดพราหมณี พระอารามหลวง(วัดหลวงพ่อปากแดง)

นครนายก – พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก วัดพราหมณี พระอารามหลวง(วัดหลวงพ่อปากแดง)

พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดหลวงพ่อปากแดง มีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นเจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง (วัดหลวงพ่อปากแดง)

ประวัติ พระราชพรหมคุณ(สวาท สุภาจาโร)พระสังฆาธิการ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง(วัดหลวงพ่อปากแดง) เกิดเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2490 อายุ 76 ปี เจ้าอาวาสวัดพราหมณี จังหวัดนครนายก สังกัดมหานิกาย ตำแหน่งฝ่ายปกครอง พ.ศ.2555 เป็นเจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดรนครนายก สมณศักด์ พ.ศ.2530 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่พระครูโสภณพรหมคุณ พ.ศ.2542 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ. 2546 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล

ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ. 2548 เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2552 เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2551 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2552 เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก ในราชทินนามเดิม 5 ธันวามคม 2553 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุธีพรหมคุณ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชพรหมคุณ สุนทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี จนถึงปัจจุบันนี้

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก