ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 27 รายในจว.25รายตจว.2ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 12,872 รายรักษาหายเพิ่ม 14 ราย กำลังรักษาอยู่ 267 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 112 ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 27 รายในจว.25รายตจว.2ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 12,872 รายรักษาหายเพิ่ม 14 ราย กำลังรักษาอยู่ 267 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 112 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 รักษาหายเพิ่ม 14 ราย กำลังรักษาอยู่ 267 ราย
เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 112 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 เพิ่มขึ้น 27 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 12,872 ราย ซึ่ง
ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 2 ราย (พื้นที่ควบคุมสูงสุด 2 ราย) และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด 25 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19 ในครอบครัว/ชุมชน 9 ราย/ตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกในชุมชน ม.7ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร พบผู้ติดเชื้อ 16 ราย)
ใน 6 อำเภอ ดังนี้
1. อำเภอพนมไพร 16 ราย ตรวจคันหาเชิงรุกในชุมชน ม.7 ต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร พบผู้ติดเชื้อ 16 ราย (จากที่พบผู้ติดเชื้อโควิด19 รายแรก เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ ตรวจพบเชื้อโควิด19 เมื่อวันที่ 12 พฤจิกายน 25641) อยู่ระหว่างสอบสวนโรคเพิ่มติม
2. อำเภอสุวรรณภูมิ 4 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ ต.สระดู 4 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว/ชุมชน
3. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 3 ราย เดินทางมาจาก จ.สระบุรี มีผลตรวจพบเชื้อโควิด19 ขอกลับมารักษา
– ติดเชื้อใน ต.ลิ้นฟ้า 2 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว

4. อำเภอศรีสมเด็จ 2 ราย ติดเชื้อใน ตโพธิ์สัย 2 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว / เพื่อนบ้าน
5. อำเภอโพธิ์ชัย 1 ราย ติดเชื้อใน ต.บัวคำ 1 ราย สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19 ในครอบครัว
6.อำเภอเสลภูมิ 1 ราย เดินทางมาจาก จ.สมุทรปราการ 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19

**มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 112 ราย *** ดังนี้

ผู้เสียชีวิตรายที่ 112 เป็นผู้ป่วยโควิด19 เพศหญิง อายุ 70 ปี ที่อยู่ อ.สุวรรณภูมิ มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง
โรคไตวายเรื้อรัง (ฟอกไตสัปดาห์ละ 2 ครั้ง) วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตรวจพบเชื้อโควิด 19 รับการรักษาที่ รพ.สุวรรณภูมิ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 มีอาการ หายใจ หอบเหนื่อย ส่งมารักษาต่อ รพ.ร้อยเอ็ด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เสียชีวิต เวลา 05.26 น.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
14 พฤศจิกายน 2564

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด/ข้อมูล