จังหวัดลำพูน ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

จังหวัดลำพูน ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (15 ก.ย. 63) ที่ เรือนจำจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายธวัช ตันยุวรรธนะ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัว และลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น ได้กลับตัวเป็นคนดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป นั้น

สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในครั้งนี้ เรือนจำจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ซึ่งเป็นโครงการพระราชทานในสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ต้องราชทัณฑ์ แยกเป็นผู้ต้องกักขังชาย 289คน และผู้ต้องขัง หญิง 33 คน และผู้กักขังชาย 1 คนรวมทั้งสิ้น จำนวน 323 คน ซึ่งผู้ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ จำนวน 134 คน ในส่วนของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เหลือเรือนจำฯ จะดำเนินการปล่อยตัว ในวันที่ 16 กันยายน 2563 จำนวน 189 คน ต่อไป

บรรยากาศการปล่อยตัวในวันนี้ มีพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ของผู้ต้องราชทัณฑ์ มารอรับด้วยความปีติ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น ได้กลับตัวเป็นคนดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

………………….
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน