จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง

จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง

จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง
จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อเป็นการเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคัดแยกขยะในครัวเรือน แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ต่อเนื่องในระดับครัวเรือน ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

เช้าวันนี้(26 กุมภาพันธ์ 2562) ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่า “ครัวเรือนต้นแบบลดแยกขยะที่ต้นทาง”เพื่อเป็นการเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคัดแยกขยะในครัวเรือน แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ต่อเนื่องในระดับครัวเรือน ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับนายเมืองแมน เกิดนานา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน “ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง”

เพื่อเป็นการเปิดโครงการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยเริ่มต้นจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนบ้านพักนายอำเภอ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสม.) เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ต่อเนื่องในระดับครัวเรือน ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดสะอาด
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางส่งเสริมให้ผู้นำทุกระดับเป็นต้นแบบการจัดการขยะในครัวเรือนและรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งในการปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็น “ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลตำบลป่าสัก สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน และบริษัท SCG Landscape จำกัด โดยยึดหลักเรียบง่าย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดขยะเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการลงเยี่ยมครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนซึ่งเป็นการคัดแยกที่ต้นทาง และจะขยายให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดลำพูนต่อไป.
……………….
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน