จ.ราชบุรี/ 4หน่วยงานสำรวจตรวจสอบการบุกรุกทำลายแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำจอมพล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/ 4หน่วยงานสำรวจตรวจสอบการบุกรุกทำลายแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำจอมพล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

. จากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวหลายพื้นที่เข้าไปท่องเที่ยวในสถานที่ราชการและขูดต้นไม้แกะหินเพื่อค้นหาตัวเลขและเข้าไปดื่มแอลกอฮอล์ จนเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งด่วนให้หน่วยงานในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติสำรวจและหามาตราการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวเข้าไปทำลายในพื้นที่ ดังนั้นที่ อ.จอมบึงจ.ราชบุรี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง และนายประดุง จิตระออน หัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ำจอมพล พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ เทพสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจอมบึง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจอมบึง หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้จอมบึง ตัวแทนพระวัดจอมบึง นายสมาน พรหมน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลจอมบึง ผู้แทนชุมชนชาวบ้านตำบลจอมบึง นักข่าวสื่อมวลชนท้องถิ่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ได้บูรณาการเข้าดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินผลความคืบหน้าเพื่อยุติการจุดธูปภายในบริเวณถ้ำจอมพลโดยมีการนำวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปักธูปเทียน และขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ที่อยู่ภายในถ้ำจอมพล ออกนอกบริเวณถ้ำ และสำรวจรอยขูดขีดภายในถ้ำ รอบที่ 2 ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจและเป็นการซักซ้อมมาตรการการป้องกันมิให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สำหรับถ้ำจอมพล อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติภายในถ้ำมีความโดดเด่นและสวยงามมาก นอกจากนี้เป็นสถานที่เดียวในประเทศไทยที่มีรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ พระมหากษัตริย์ ถึง 3 พระองค์ที่เสด็จประพาส ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 อันมีลักษณะโดดเด่นและมีคุณค่าต่อการเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวโดยส่วนรวม ต้องสุ่มเสี่ยงต่อการถูกทำลาย .

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน