รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนวัดพระเจ้าตนหลวงวันอาสาฬหบูชาคับคั่ง

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34
นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนวัดพระเจ้าตนหลวงวันอาสาฬหบูชาคับคั่ง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลและถือเป็นการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามให้คงอยู่สืบไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เห็นความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา ร่วมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วย ณวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รวมทั้งสักการะพระเจ้าตนหลวง พระคู่บ้านคู่เมืองพะเยา ที่บริเวณวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทำให้บรรยากาศการทำบุญเนื่องวันอาสาฬหบูชาปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก โดยชาวพุทธส่วนใหญ่เข้าสักการะพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพะเยา ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาท่องเที่ยวไหว้พระและสักการะพระเจ้าตนหลวง ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชากันอย่างคับคั่งทุกปี และในปีนี้ก็ได้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมสักการะกันอย่างคับคั่ง