จังหวัดราชบุรีจัดประชุมด่วนหลังมีผู้ป่วยติดโรคโควิดCOVID-19

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีจัดประชุมด่วนหลังมีผู้ป่วยติดโรคโควิดCOVID-19

เมื่อวันที23 มี.ค.63เวลา10.00น.ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เรียกประชุมด่วน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามสถานการณ์หลังมีผู้ป่วย COVID-19 รายแรก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง และรอผลการตรวจอีก 4 ราย อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี 3 ราย และอำเภอโพธาราม 1 ราย ทั้งนี้จากสถานการณ์ของโลกและประเทศไทย มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีในวันนี้เป็นการติดตามมาตรการเข้มข้นที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 และร่วมกันพิจารณามาตรการที่จะดำเนินการให้เข้มข้นมากขึ้นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ มาตรการที่ออกไปแล้วได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ที่ประชุมคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีในวันนี้ได้มีการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมีผู้ป่วยแล้ว 1ราย และยังรอยืนยันผลอีก 4 รายซึ่งได้มีมติเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นอีกหลายมาตรการซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในวันพรุ่งนี้ ส่วนกรณีที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านเข้ามายังจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจะแจ้งไปยังอำเภอต่างๆทั้ง 10 อำเภอให้ดำเนินการระบบการค้นหา คัดกรอง บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงจัดชุดจิตอาสาออกปฏิบัติงาน สำรวจบุคคลในพื้นที่และให้ความรู้การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคโควิด-19 กับประชาชนในหมู่บ้าน ด้วย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน