จ.ราชบุรี/ตำรวจ ทางหลวง 2 กองกำกับการ 2 ร่วมกับตำรวจภููธพื้นที่ 3 จังหวัดเส้นทางลงใต้ ตั้งจุดตรวจป้องกันปราบปรามการแข่งรถและความผิดอื่นๆ. สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

จ.ราชบุรี/ตำรวจ ทางหลวง 2 กองกำกับการ 2 ร่วมกับตำรวจภููธพื้นที่ 3 จังหวัดเส้นทางลงใต้ ตั้งจุดตรวจป้องกันปราบปรามการแข่งรถและความผิดอื่นๆ.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

เมื่อวันที่13ก.ค.2562เวลา9.00น.ตำรวจ ทางหลวง 2 กองกำกับการ 2 ร่วมกับตำรวจภููธพื้นที่ 3 จังหวัดเส้นทางลงใต้ ตั้งจุดตรวจป้องกันปราบปรามการแข่งรถและความผิดอื่นๆ.
ที่บริเวณถนนเพชรเกษมและถนนพระราม 2 กิโลเมตรที่ 126 แยกวังมะนาว เส้นทางเดินรถลงภาคใต้พล.ต.ต.เทียรชัย คามะปะโส ผบก.ภจว.เพชรบุรีพล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภจว.ราชบุรี เป็นประธานปล่อยแถวระดมป้องกันและปราบปรามการแข่งรถยนถนนหลวงเส้นทางสายพระราม 2 ถนนเพชรเกษม ลงภาคใต้โดยมีตำรวจทางหลวงตำรวจในพื้นที่3 จังหวัดได้แก่ จ.ราชบุรีจ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี และฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันปฎิบัติหน้าที่กวดขันจับกุมผู้กระทำผิดพรบ.จราจรและอื่นๆทั้งนี้เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมบนถนนดังกล่าว.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน