ร้อยเอ็ดเหล่ากาชาด มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87พรรษา101ทุนพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย /PALANCHAI TV ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-kanokwan/0817082129-

ร้อยเอ็ดเหล่ากาชาด มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87พรรษา101ทุนพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย

/PALANCHAI TV ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-kanokwan/0817082129-


เหล่ากาชาดร้อยเอ็ดมอบทุนศึกษา101ทุนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา/PALANCHAI TV ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-กนกวรรณ/0817082129-

เมื่อเช้าวันนี้ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น หอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ด้วยการดำเนินงานของ นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นางจวงจิรา สุริยวนากูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นางนิภาพร ศักดิ์แสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ส่วนราชการบุคลากรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงบัง มีสองโรงเรียน

เพื่อมอบทุนให้นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และมีฐานะยากจน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีจำนวน 91 ทุน โรงเรียนบ้านดงบัง อำเภออาจสามารถ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน101,000บาท และมอบเงินสนับสนุน กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน จำนวน 10,000 บาท สำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญ ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและเป็นการแสดงออกถึงความสำคัญ ในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

/PALANCHAI TV ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-กนกวรรณ อ้วนศรีเมือง/0817082129/รายงาน/