พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร.มอบหมายให้ ชป.เด่นชัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ พร.๑๓ , ลงพื้นที่ ลว.เส้นทาง ไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

เมื่อ ๑๕๐๙๐๐ เม.ย.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ร.โดย พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร.มอบหมายให้ ชป.เด่นชัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ พร.๑๓ , ลงพื้นที่ ลว.เส้นทาง ไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ณ หมู่ ๑๒ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จว.พ.ร. พิกัด ๔๗QPV ๒๕๓๓๘ ๗๘๕๒๔ มีผู้เข้าร่วม ๑๐ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย