เจ้าอาวาสแจกของขวัญสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

นราธิวาส-ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

เจ้าอาวาสแจกของขวัญสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 มกราคม 25655 พระสมุห์จิรพนธ์ ธมฺมจาโร เจ้าอาวาสวัดอุไรรัตนาราม อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส พร้อมด้วย ร้อยตรีวุธ ธรรมจิตร ผู้บังคับชุดสันติสุขที่ 405 นายธีระ อภิรักษ์เสนา ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอบาเจาะ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบาเจาะ ได้นำของเล่น อาทิ ตุ๊กตา ขนม และเงินจำนวนหนึ่ง แจกให้กับเด็กๆที่ป่วยซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ แต่ก็ยังมีเด็กบางส่วนที่ขาดโอกาสไปร่วมงามวันเด็กตามสถานที่ต่างๆที่จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่เด็กที่ป่วย ที่ไม่สามารถไปร่วมงานวันเด็กได้

รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ผู้ป่วยและผู้ปกครอง เพื่อเน้นให้เด็กได้ทราบถึงความสำคัญของตนเองต่อสังคม และเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป
ด้านพระสมุห์จิรพนธ์ ธมฺมจาโร เจ้าอาวาสวัดอุไรรัตนาราม กล่าวว่า วันนี้ทางเราได้มาร่วมทำกิจกรรมแจกของขวัญให้กับเด็กๆ เนื่องจากวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งคิดว่าเด็กที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ ซึ่งเราสงสารเด็กเหล่านี้เพราะไม่มีโอกาสไปทำกิจกรรม เรามาให้กำลังใจเด็กที่ป่วย และมาให้กำลังใจเด็กที่นอนป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
///////////////////////// 14 มกราคม 2566