ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันนี้ 13 ต.ค.64 / เวลา 08.30 น. สภ.เมืองร้อยเอ็ด โดยมี พ.ต.อ.เนติวัฒน์ จันทรา ผกก.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผกก./สว./รอง สว.ร่วม
พิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราขบรมนาถบพิตร
ณ ที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ บนสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว