สภ.สิรินธรและจิตอาสา 904 จัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

“สภ.สิรินธรและจิตอาสา 904 จัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต”

“13 ตุลาคม 2564 พ.ต.อ กวีพงษ์ ชลการ ผกก.สภ.สิรินธร จิตอาสา904 และข้าราชการตำรวจในสังกัด จัดกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน โดยมอบอุปกรณ์เครื่องใช้อุปโภคและบริโภคที่จำเป็น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ สภ.สิรินธร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
“ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ล้วนปลาบปลื้มและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ และตั้งใจที่จะประพฤติตนเป็นคนดีทำความดีเพื่อครอบครัว สังคม เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อไป”