ร้อยเอ็ดติดเชื้อรายใหม่ 156 รายใน16อำเภอมีนักเรียนนักศึกษาพนักงานชุมชนเสี่ยงสูงทำกิจกรรมร่วมกันรักษาหาย 86 ราย คงพยาบาล 1,299 ราย เสียชีวิต 0 ราย

ร้อยเอ็ดติดเชื้อรายใหม่ 156 รายใน16อำเภอมีนักเรียนนักศึกษาพนักงานชุมชนเสี่ยงสูงทำกิจกรรมร่วมกันรักษาหาย 86 ราย คงพยาบาล 1,299 ราย เสียชีวิต 0 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ข่าว
สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันนี้ (ระลอก มกราคม 2565) 156 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,337 รายรักษาหาย 86 ราย คงพยาบาล 1,299 ราย เสียชีวิต 0 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย ยอดผู้ป่วยโควิด 19 ยืนยันสะสม ในจังหวัดร้อยเอ็ด ยอดสะสม : 17,111 ราย เสียชีวิตสะสม : 122 ราย
ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอ
ใน 16 อำเภอ ดังนี้
1. เมืองร้อยเอ็ด 46 ราย
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร 4 ราย , จ.มหาสารคาม 2 ราย , จ.สุรินทร์ 1 ราย ,
จ.อุบลราชธานี 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ชุมชน 9 ราย (ต.หนองแก้ว)
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ชุมจน 5 ราย (ต.เหนือเมือง)
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อนร่วมงาน 1 ราย (ต.เหนือเมือง) พนักงานร้านกาแฟที่ห้างแห่งหนึ่ง
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อนร่วมงาน 1 ราย (ต.สีแก้ว) พนักงานร้านขายส่งแห่งหนึ่ง
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อนร่วมงาน 1 ราย (ต.เหนือเมือง) ทำงานที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษา
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 5 ราย (ต.ขอนเก่น 2 ราย , ต.เคนใหญ่ 1 ราย , ต.ดงลาน 1 ราย ,
ต.สีแก้ว 1 ราย)
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อนร่วมชั้นเรียน 1 ราย (ต.ดงลาน) นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย (ต.ในเมือง) นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ชุมชน 3 ราย (ต.รอบเมือง)
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ชุมชน 2 ราย (ต.หนองแวง)
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ชุมชน 3 ราย (ต.ในเมือง)
ㆍตรวจคัดกรอง ATK ด้วยตนเอง ผลบวก 2 ราย (ต.โนนรัง และ ต.ในเมือง)
ㆍตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ใน โรงพยาบาล 2 ราย (ต.เหนือเมือง)
พนักงานร้านค้าแห่งหนึ่ง
ㆍตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ใน โรงพยาบาล 2 ราย (ต.รอบเมือง)
2. สุวรรณภูมิ 20 ราย
*เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร 1 ราย , จ.ศรีสะเกษ 1 ราย , จ.กาฬสินธุ์ 1 ราย
ตรวจพบเชื้อโควิด19
คัดกรองเชิงรุกพนักงานร้านค้าแห่งหนึ่ง 9 ราย มีพนักงานติดเชื้อโควิด19
ผู้สัมผัสเสียงสูง ร่วมบ้าน/ชุมชน 3 ราย (ต.จำปาขัน)
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ชุมชน 4 ราย (ต.สระคู)
ผู้สัมผัสเสียงสูง เพื่อน 1 ราย (ต.ห้วยหินลาด)
3. เกษตรวิสัย 17 ราย
เดินทางมาจาก จ.กาฬสินธุ์ 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง นักเรียน ใน โรงเรียนแห่งหนึ่ง ต.ทุ่งทอง 5 ราย
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อนร่วมชั้นเรียน 1 ราย (ต.กู่กาสิงห์)
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมซน 1 ราย (ต.สิงห์โคก)
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 ราย คลัสเตอร์พนักงานร้านกระจกแห่งหนึ่ง ใน อ.เกษตรวิสัย
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน/ชุมชน 5 ราย (ต.เกษตรวิสัย)
ตรวจคัดกรอง ใน โรงพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษา 1 ราย (ต.โนนสว่าง)
4. โพนทอง 15 ราย
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร 1 ราย , จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง นักเรียน ในโรงเรียนเอกขนแห่งหนึ่งใน ต.เชียงใหม่ 2 ราย
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพนทอง 1 ราย เพื่อนนักศึกษาติดเชื้อโควิด19
ผู้สัมผัสเสียงสูง เพื่อนในโรงเรียน 1 ราย (ต.นาอุดม) เดินทางไปเรียนโดยรถคันเดียวกัน
ผู้สัมผัสเสียงสูง ผู้สัมผัสเสียงสูง ร่วมบ้าน /ชุมซน 6 ราย (ต.โพธิ์ทอง)
ผู้สัมผัสเสียงสูง ร่วมบ้าน 2 ราย (ต.วังสามัคคี)
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย (ต.แวง)
5. หนองพอก 14 ราย
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 3 ราย (ต.กกโพธิ์)
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 6 ราย (ต.ท่าสีดา) คลัสเตอร์นักเรียนโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
ใน ต.หนองขุ่นใหญ่
ㆍผู้สัมผัสเสียงสูง ร่วมบ้าน/ชุมชน 4 ราย (ต.หนองพอก)
ㆍตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ใน โรงพยาบาล 1 ราย (ต.ท่าสีดา)
6. โพธิ์ชัย 7 ราย
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง นักเรียน ใน โรงเรียนเอกขนแห่งหนึ่ง ใน ต.เชียงใหม่ 6 ราย
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 1 ราย (ต.อัคคะคำ)
7. ศรีสมเด็จ 8 ราย
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร 3 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 3 ราย (ต.โพธิ์ทอง , ต.หนองแวงควง และ ต.โพธิ์สัย)
ผู้สัมผัสเสียงสูง ร่วมบ้าน 1 ราย (ต.ศรีสมเด็จ)
ㆍตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ใน โรงพยาบาล 1 ราย (ต.ศรีสมเด็จ)
8. จตุรพักตรพิมาน 5 ราย
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 3 ราย (ต.อีง่อง)
ㆍตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ใน โรงพยาบาล 2 ราย (ต.หัวช้าง เละ ต.เมืองหงส์)
9. เสลภูมิ 4 ราย
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อนร่วมชั้นเรียน 2 ราย (ต.โพธิ์ทอง)
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ร่วมบ้าน 1 ราย (ต.ภูเงิน)
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อนร่วมชั้นเรียน 1 ราย (ต.เกาะแก้ว)
10. ธวัชบุรี 4 ราย
ผู้สัมผัสเสียงสูง เพื่อนร่วมงาน 1 ราย (ต.ธงธานี)

โรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน อ.ปทุมรัตต์
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน 2 ราย (ต.นิเวศน์ และ ต.ราชธานี) เเม่ค้าขายอาหารที่ตลาดสด
ใน ต.นิเวศน์
ผู้สัมผัสเสียงสูง เพื่อน 1 ราย (ต.ธงธานี) นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลป์
11. ปทุมรัตต์ 4 ราย
เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร 1 ราย , จ.มหาสารคาม 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในชุมชน 1 ราย (ต.โนนสวรรค์)
ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ใน โรงพยาบาล 1 ราย (ต.โนนสวรรค์)
ทำงานที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
12. พนมไพร 3 ราย
ㆍเดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19
ㆍ ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ใน โรงพยาบาล 1 ราย (ต.แสนสุข)
ㆍผู้สัมผัสเสียงสูง ในชุมชน 1 ราย (ต.โพธิ์ใหญ่)
13. จังหาร 3 ราย
เดินทางมาจาก จ.บุรีรัมย์ 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19
นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ 1 ราย (ต.ยางใหญ่) ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัย
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อน 1 ราย (ต.ม่วงลาด)
14. ทุ่งเขาหลวง 3 ราย
ผู้สัมผัสเสียงสูง ผู้ติดเชื้อโควิด19 จาก ตลาดธงธานี 1 ราย (ต.มะบ้า)
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ราย (ต.เทอดไทย)
ผู้สัมผัสเลี่ยงสูง ผู้ติดเชื้อโควิด19 ใน โรงเรียน 1 ราย (ต.มะบ้า)
15. เชียงขวัญ 2 ราย
เดินทางมาจาก กรุงเทหมหานคร 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19
ㆍ ตรวจคัดกรอง โรคระบบทางเดินหายใจ ใน โรงพยาบาล 1 ราย (ต.บ้านเขือง)
16. โพนทราย 1 ราย
ㆍเดินทางมาจาก จ.นนทบุรี 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19
ขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองสูงสุดกับทุกคน
แม้เป็นคนในครอบครัว และเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น
ตามกำหนด เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอาการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต
ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ | สำนักงานสาธารณ์สุขจังหวัดร้อยเอ็ด | www.sasuk101.moph.go.th I โns 043 511754 ต่อ 102

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว