จ.ราชบุรี/กลุ่มศมานันท์พัฒนาเมืองราชบุรีพร้อมชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี จัดประชุมกลุ่มพร้อมผู้นำชุมชน

จ.ราชบุรี/กลุ่มศมานันท์พัฒนาเมืองราชบุรีพร้อมชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี จัดประชุมกลุ่มพร้อมผู้นำชุมชน

วันที่14ก.ย.2563 ที่สำนักงานกลุ่มศมานันท์พัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี ทวีป เหนือมณีมงคล ประธานกลุ่มศมานันท์พัฒนา และ น.ส.วาสนา เหล่าวนิชวิศิษฎ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิก โดยมีนายละออง จันทร์แม้น สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นผู้ประสานผู้นำชุมชน เข้าร่วมและจัดประชุมสมาชิกกลุ่มศมานันท์พัฒนา และเชิญผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราขบุรี จำนวน 35 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ รวม 35 ชุมชน ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือในเชิงรุกนอกจากนี้กลุ่มศมานันนท์พัฒนายังได้แจ้งให้ผู้นำชุมชนทราบถึงการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลของกลุ่มในสภาเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ได้รับการดูแลจากสภาท้องถิ่นอย่างทั่วถึงหากติดขัดในเรื่องของกฎหมายก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไปสำหรับการประชุมมีองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรี เข้าร่วมประชุมเสนอปัญหาความต้องการเพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน ในโอกาสจัดพบปะสภากาแฟทุกวันที่ 13 ของเดือน.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน