ปราจีนบุรี .. โครงการจิตอาสา”แต้มสีเติมบุญ”ทาสีกำแพง วัดจันทรังษี(บ้านตม)ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี .. โครงการจิตอาสา”แต้มสีเติมบุญ”ทาสีกำแพง วัดจันทรังษี(บ้านตม)ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

วัน อาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2563
เวลา 08.30 น. ที่วัดจันทรังษี(บ้านตม) อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประธานหน่อง ชมรม”ชลกลุ่มน้อย”ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.นนทรี จัดโครงการ จิตอาสา”แต้มสีเติมบุญ”ทาสีกำแพงวัดจันทรังษี ความยาว 125 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 250 ตารางเมตร
ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่ิองดื่มและอาหาร

-“น้ำแข็งใสถ้วยฟูหวานฉ่ำ” จากนายธนากร สุริยธนาธร กำนันตำบลนนทรีและภรรยา
-“ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ”จากท่านจ่าสิบเอกชนินทร์ สิงห์ชุมพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่15 ต.นนทรีและภรรยา
-“ส้มตำรสเด็ดจากชมรม”ชลกลุ่มน้อย” โดยมี นายก อบต.ดงบัง ปกครองประจันตคาม. ปกครองตำบลนนทรี. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยๆ จิตรอาสาในหมู่บ้าน. ทีมงานชมรม”ชลกลุ่มน้อย”และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน กว่า 80 คน

///บุญรอด ปราจีนบุรี//ภาพ+ข่าว.