ประชาชนชาวกะเหรี่ยงคะยาอพยพหลบหนีเข้าฝั่งไทยกว่าสามพันคน

ประชาชนชาวกะเหรี่ยงคะยาอพยพหลบหนีเข้าฝั่งไทยกว่าสามพันคน

สถานการณ์ชายแดนทางด้านแม่ฮ่องสอนยังระอุทหารพม่าทิ้งระเบิดศูนย์อพยพรับรองผู้พลัดถิ่นของประชาชนชาวกะเหรี่ยงคะยา รัฐคะยา ที่อยู่ตรงข้ามศูนย์อพยพผู้หลบหนีภัยสงครามจากการสู้รบบ้านใหม่ในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บล้มตายบ้านเรือน สถานพยาบาล ได้รับความเสียหาย บรรดาประชาชนชาวกะเหรี่ยงคะยาต่างพากันอพยพหลบหนีเข้ามายังศูนย์อพยพผู้หลบหนีภัยสงครามจากการสู้รบบ้านใหม่ในสอยซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประเทศไทยจำนวนกว่า 3,331 คน ตามข้อแถลงการณ์ของศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ฉบับที่ 32 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. ในส่วนพื้นที่ความปลอดภัยชั่วคราวของผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบยังมีผู้อพยพเดินทางเข้ามาเพิ่มเป็นระยะๆโดยปัจจุบันในพื้นที่ความปลอดภัยชั่วคราวบ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง ยอดเดิม 3,530 คน ไม่มียอดเดินทางเข้าเพิ่ม คงยอดเดิม 3,530 คน พื้นที่ความปลอดภัยชั่วคราวบ้านพะแข่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม ยอดเดิม 827 คน ยอดเดินทางเข้าเพิ่ม 32 คน คงยอดปัจจุบัน 859 คน พื้นที่ความปลอดภัยชั่วคราว บ้านอุนุ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง ยอดเดิม 316 ไม่มียอดเข้าเพิ่ม คงยอดเดิม 316 คน พื้นที่ความปลอดภัยชั่วคราวบ้านจอปร่าคี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง ยอดเดิม 510 คน ไม่มียอดเดินทางเข้าเพิ่มคงยอดเดิม 510 คน

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน