ทหารพราน 32 จับมือภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ยากไร้…

ทหารพราน 32 จับมือภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ยากไร้…

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 มอบหมายให้ กองร้อยทหารพรานที่ 3206 จัดกำลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทุ่งช้าง, อาสาสมัครอำเภอทุ่งช้าง , ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ , คณะทำงานพลเมืองอาสาประชารัฐอำเภอทุ่งช้าง, ทีมงาน One Health อำเภอทุ่งช้าง, คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง , ระดับตำบล, อาสาสมัครตำบลงอบ และคณะทำงานกิ่งกาชาด อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกันนี้หน่วยได้จัดชุดช่างตัดผมออกให้บริการตัดผมด้วย โดยมี นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธาน โดยได้มอบให้แก่ผู้ยากไร้จำนวน 2 ราย คือได้แก่ 1. ผู้ยากไร้ราษฎรบ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และ 2. ผู้ยากไร้ราษฎรบ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน