สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ และการอบรมชี้แจงโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจแก่ทนายความภาค5-6

สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ และการอบรมชี้แจงโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจแก่ทนายความภาค5-6

เมิ่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ และการอบรมชี้แจงโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ โดยมีนายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ ประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรศักดิ์ อินทนันท์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค.5 จ.อ.อภิสาร ยานุช ประธานชมรมทนายความจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับสมาชิกทนายความที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมชูปภัมภ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมกับได้ปาฐกถาพเศษ เรื่องการปฏิรูป กระบวนการยุติธรรม ในชั้นสถานีตำรวจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่น พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ฉบับ 33,34 พ.ศ.2562 พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 27 พ.ศ.2562
ขณะเดียวกัน ได้เชิญ พ.ต.อ.สภาพร โพธิ์ศรี รอง.ผบก.ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายในหัวข้อ การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสา ประจำสถานีตำรวจ รวมถึงกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่างๆ
สำหรับเวลาช่วงบ่าย ได้เชิญ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค.1และอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ มาบรรยายในหัวข้อ การปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ
ทั้งนี้ในการจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ และการอบรมชี้แจงโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ของสภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ ในครั้งนี้ได้มีสมาชิกทนายความภาค.5 และ ภาค.6 เข้ารับการอบรมกว่า 340 คน