ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.แจ้งให้ประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.แจ้งให้ประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

เช้าวันนี้ 14 พ.ค.66 เวลา 09.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ออกใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อทำหน้าที่ของพลเมืองไทย ในการรักษาสิทธิประชาธิปไตยของตนเอง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การลงคะแนน เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแจ้งให้ประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ กังวลฝนจะตกหนัก

สำหรับบรรยากาศในการเลือกตั้งของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนเดินทางออกมาใช้สิทธิตามหน่วยเลือกตั้งอย่างคึกคัก ซึ่งประชาชนค่อนข้างตื่นตัวและให้ความสนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างมาก ต่างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง และผู้เกี่ยวข้อง คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด มีหน่วยเลือกตั้ง 2,517 หน่วย แบ่งการเลือกตั้งเป็น 8 เขต จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,054,704 คน และมีผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง รวมที้งสิ้น 103 คน จาก 24 พรรคการเมือง

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะเปิดหีบ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ รับบัตร 2 ใบ เข้าคูหากากบาท “เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ” เลือกผู้แทนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม ไปทำหน้าที่เป็นตัวแทน เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชน รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนอย่างแท้จริง โดยขอให้นำหลักฐานแสดงตนไปด้วย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชนในแอปพลิเคชัน ThaiD และตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด จำนวนร้อยละ 80 ขึ้นไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ