วันแรกของช่วง 7 วัน เฝ้าระวันอันตราย ในเทศกาลสงกรานต์ จ.แม่ฮ่องสอน เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต

🛑วันแรกของช่วง 7 วัน เฝ้าระวันอันตราย ในเทศกาลสงกรานต์ จ.แม่ฮ่องสอน เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต
========
🔻🔻🔻🔻
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่าในช่วง 7 วันเฝ้าระวังอันตราย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565)ในเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 5 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 5 ราย ได้แก่ หญิง 1 ราย ชาย 4 ราย ดังนี้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หญิง 1 ราย ชาย 2 ราย อำเภอปาย ชาย 1 ราย อำเภอแม่ลาน้อย ชาย 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือไม่สวมหมวกนิรภัย และเมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ
ขณะที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดแผนปฏิบัติ
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย
ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2565 , ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11
– 17 เมษายน 2565 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2565