วันที่ 13 มีนาคม ทุกปี วันช้างไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เบื้องหลัง ….รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศเดือนมีนาคม ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น.(กดหมายเลข 5 )

” วันที่ 13 มีนาคม ทุกปี วันช้างไทย ”

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก , อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน พร้อม อมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันนี้รายการคืนคุณให้แผ่นดิน บันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินตรงกับวันที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2566 ตรงกับวันช้างไทย ขอนำเสนอเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และ วันช้างไทย พร้อมเรื่องราวของพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน

หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ ที่ได้ไถ่ชีวิตช้างที่ใช้งานและถูกทรมาน จนปัจจุบันนี้ได้ไถ่ชีวิตช้างมา 12 เชือก ช้างเป็นมรดกของแผ่นดินไทย

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศเดือนมีนาคม ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น.(กดหมายเลข 5 ) อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก