จ. ราชบุรี/ตลาดศรีเมืองราชบุรี เปิดตัวโครงการคัดสรร RD ช๊อป ให้ปลอดภัยอยู่กับบ้านยุคโควิด 19.

จ. ราชบุรี/ตลาดศรีเมืองราชบุรี เปิดตัวโครงการคัดสรร RD ช๊อป ให้ปลอดภัยอยู่กับบ้านยุคโควิด 19.

เมื่อวันที่14ม.ค.2564ที่อาคารค้าปลีกตลาดศรีเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี นางวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด ( ตลาดศรีเมือง ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ถึงโครงการคัดสรร RD ช๊อปให้ปลอดภัยอยู่กับบ้านในช่วงโควิด 19 โดยนางวีณา ศรีสรรพางค์ กล่าวว่า ในช่วงที่เกิดปัญหาการแพร่ระบาดเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ทำให้ ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าได้รับผลกระทบตามกัน นอกจากนี้หน่วยงานราชการ ที่ดูแลสถานที่ผู้ประกอบการ

ต้องเข้มงวดในเรื่องของความสะอาดตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่รวมไปถึงการป้องกันต่างๆเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด 19 ตลอดมาดังนั้นตลาดศรีเมืองราชบุรี ได้ปฎิบัติตามคำสั่งของทางราชการและมีการเข้มงวดร้านค้าให้ปฎิบัติการดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติตามที่ราชการกำหนด มีการดูแลรณรงค์ทำความสะอาดร้านค้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไปแล้วนอกจากนี้ยังไปใช้มาตราการสั่งซื้อสินค้าในระบบ RD ช๊อปให้ปลอดภัยอยู่กับบ้านทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในครั้งนี้ด้วย.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี /รายงาน