พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี นำเงินพระราชทานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดปราจีนบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี นำเงินพระราชทานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดปราจีนบุรี

วันนี้ (13 ม.ค.64) เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศ เอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นำเงินพระราชทานมามอบให้ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทนรับมอบและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้คือ นายบุญญสิทธิ์ ทิพคูนอก อายุ 52 ปี (สามี) และนางถนอม ทิพคูนอก อายุ 54 ปี (ภรรยา) อยู่บ้านเลขที่ 163 ม.8 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ที่ประสบภัยพังเสียหายทั้งหลัง ซึ่งวันที่เกิดเหตุ (1 พ.ย. 63) บุคคลทั้งสองไม่อยู่บ้าน โดยมี นายสำเนียงและนางโอ๋ อถมพรมราช (พี่ชายนางถนอม ทิพคูนอก)

ไปนอนเฝ้าบ้านให้ ซึ่งบุคคลทั้งสอง มักไปนอนที่บ้านหลังนี้เป็นประจำ จนในวันเกิดเหตุ ได้เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากพัดพา บ้านพังทั้งหลัง สำหรับบ้านที่ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสร้างทดแทนให้ อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านหลังเดิม ซึ่งอยู่ในที่ดินของนางถนอม ทิพคูนอก มีหลักฐานเอกสารใบรับรองสิทธิในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ตามมติ ครม. ปี 2541 เนื้อที่ 5 ไร่ หลังจากที่ได้นำความกราบบังคมทูล ทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศ เอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นำเงินพระราชทาน จำนวน 108,258 บาท มามอบให้ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ ดังกล่าว นำความปลาบปลื้มมายังครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและชาวจังหวัดปราจีนบุรี อย่างหาที่สุดมิได้

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี